Již od roku 1996 jsme výhradním dovozcem belgických olejářských výrobků DENICOL pro Českou a Slovenskou republiku.

košík je prázdný

Denicol - doporučení, specifikace

Není olej jako olej

Aplikační tabulka pro 2-dobé motory / Aplikační tabulka 4-dobé motory

Současný motocyklový průmysl udává vysoké tempo technického vývoje a zároveň klade stále vyšší požadavky na kvalitu náplní. Posuzování kvality olejů, zejména motorových, je aktuální již od samého počátku existence spalovacích motorů. Éra čistě minerálních olejů již definitivně minula a nynější trh nabízí neobyčejně široký výběr značek, typů a kvalit olejů. Pro běžného motoristu je však velmi obtížné se v tom vyznat. Následující pojednání Vám proto snad alespoň částečně odpoví na otázku jak zvolit správný olej.


Oleje lze podle chemického původu dělit na:

 • minerální (čistě ropného původu)
 • syntetické (uměle vyrobené chemické sloučeniny)
 • polo(semi)syntetické nebo částečně syntetické (minerální se syntetickou složkou)

Nevýhodou minerálních olejů je jejich nižší viskozitní index (mění viskozitu v závislosti na teplotě - studený olej velmi hustý, teplý olej velmi řídký), výhodou je nižší pořizovací cena. Syntetické oleje mají větší viskozitní index (rychlé zaolejování studeného motoru, bezpečná vrstva olejového filmu i za vysokých teplot), lepší mazací schopnosti, delší životnost díky větší antioxidační schopnosti, menší odparnost, menší sklon k vytváření černých blátivých kalů a vysokoteplotních úsad. Kromě vlastního mazání musí oleje splňovat také celou řadu dalších úkolů, např. chlazení, utěsňování, udržování čistoty agregátu, ochranu proti korozi a oxidaci, ohleduplnost vůči životnímu prostředí.


Čtyřdobé motorové oleje

Výrobce motocyklu předepisuje v instrukční knížce viskozitní a výkonnostní třídu oleje, kterou bychom měli respektovat. Co tyto pojmy znamenají? Výkonnostní klasifikace určuje mazací schopnost, vytváří kvalitativní kritérium a zařazuje oleje do tříd dle pracovních podmínek motoru. Hodnocením olejů podle těchto klasifikací se zabývá několik institucí na světě, z nichž nejznámější je americká API a evropská CCMC, kterou postupně překonává novější ACEA.

Tyto instituce oleje přesně definují i na základě strojních zkoušek a řadí je do několika tříd. API: pro zážehové motory vždy s kódem S a další písmeno vyjadřuje stupeň aditivace s ohledem na požadavky konstruktérů a rok výroby motoru. Přestože API nomenklatura má mezi olejáři největší váhu, není pro motorkáře zrovna nejvhodnější hlavně proto, že vychází z automobilových motorů americké konstrukce a zařazení nebývá dosti citlivé vzhledem k velkým rozestupům jednotlivých tříd.


klasifikace API pro motoryvyrobené roku sledované kritické ukazatele
SF1980 - 1988SE + posílení oxidační stability, protiotěrové schopnosti, odolnost proti tvorbě kalů
SG1989 - 1993SF + snížená tvorba kalů a opotřebení
SH1994 - 1996SG + zostřené požadavky na zkoušení oleje
SJ1997 -SH + nižší těkavost, posílení oxid. stability

Viskozita neboli míra vnitřního tření kapaliny při tečení vyjadřuje její použitelnost při daném teplotním rozmezí. Nejrozšířenější a prakticky jedinou používanou viskozitní specifikací je SAE.


viskozitní třídy SAE
zimní W (winter - zima)0W - 5W - 10W - 15W - 20W - 25W
letní20 - 30 - 40 - 50 - 60
celoroční (multigrade) - dnes nejpoužívanějšínapř. 10W40, 5W50

Výhodou celoročních olejů je menší závislost viskozity (hustoty) na teplotě. U zimní třídy čím menší číslo, tím lepší vlastnosti oleje v nízkých teplotách, startovatelnost a rychlejší zaolejování motoru při startu, u letní třídy vyšší číslo znamená lepší mazací schopnosti ve vysokých teplotách. Podle viskozity nelze hodnotit kvalitu oleje, jak se domnívá mnoho motoristů, ale vhodnost oleje pro určité teploty!


Nejrozšířenější viskozitní třída pro motocykly je 10W40. Je doporučována většinou výrobců motocyklů a také je nejvhodnější pro středoevropské klima. Vyjímkou jsou některé vzduchem chlazené motory (15W50), Harley Davidson a BMW (20W50) apod.


Praktické rady

Vzhledem ke konstrukční odlišnosti motocyklových motorů (v podstatné většině společná olejová náplň pro mazání motoru - převodovky - mokré spojky) používejte skutečně speciální motocyklové oleje, tzn. vysocekvalitní motorové oleje s aditivy pro správnou funkci spojky a na podporu převodovky. U nových, zánovních a po mechanické stránce zachovalých motorů, které mají optimální vůle a zanedbatelnou spotřebu oleje se viskozita a minimální výkonnostní třída doporučuje dodržet od výrobce motocyklu.


U motorů, které jsou v horším mechanickém stavu a s vyšší spotřebou oleje, lze použít olej s vyšší viskozitou, která do určité míry vymezí vůle, sníží hlučnost, spotřebu oleje, zklidní běh motoru a může zvýšit výkon motoru. Také výměnnou lhůtu, která bývá zpravidla po 6.000 km, bychom měli respektovat a nepřekračovat.


Naopak při výrazně sportovním způsobu jízdy je vhodné lhůtu ještě zkrátit. U minerálních olejů by se měl olej měnit po roce bez ohledu na menší kilometrový proběh. Přestože někteří výrobci předepisují výměnu olejového filtru ob výměnu oleje, vzhledem k poměru hodnoty filtru a motoru není šetření namístě a doporučuje se dávat nový filtr při každém intervalu.


Dvoudobé motorové oleje

Dříve používané, dnes již neplatné specifikace podle API zahrnovaly tyto třídy podle stoupající náročnosti:


klasifikace API použití sledované kritické ukazatele
TAmopedy a motory do 50ccm opotřebení pístů, zanášení výfuku
TBskútry a výkonné motory 20 - 250 ccm opotřebení pístů, zanášení výfuku, ztráta výkonu a samozápaly vlivem úsad
TCvelmi namáhané motory 20 - 500 ccmspalující chudou směs opotřebení pístů, zanášení výfuku, ztráta výkonu a samozápaly vlivem úsad, zapékání pístních kroužků

Obdobně fungovala klasifikace TSC - 1, TSC - 2, TSC - 3. Od roku 1993 jsou uvedeny nové japonské specifikace JASO: FA - FB - FC.


Testování se provádí na plnorozměrových motorech Honda a Suzuki a sleduje se především maznost, kouřivost (low smoke, smokeless) a úsady ve výfuku.


mazání podle druhu:

 • směsí (palivo + olej v poměru 1 : x)
 • odděleně čerpadlem v závislosti na otáčkách motoru (do nádrže pouze palivo a olej do oddělené nádobky). Tento systém vyžaduje výhradně předředěných olejů pro lepší průchodnost.

Praktické rady:

Opět se držet předpisu výrobce motoru a s přihlédnutím k individuálním podmínkám možno upravit mísící poměr:

 • u motocyklů staršího data, kdy výrobce neuvažoval s podstatným zvýšením kvality soudobých olejů (např. starší modely zn. Jawa měly doporučený poměr 1 : 33, někdy i 1 : 25), je možno za používání ověřeného kvalitního oleje mazat bez problémů 1 : 50.
 • při provozu výhradně ve městě lze snížit mísící poměr o 0,5 %.

Pečliví motorkáři, kteří mažou směsí, si koupí kvalitní olej, dávku si doma odměří do lahvičky odměrným válcem a u čerpadla si ji pouze nalije do nádrže a zalije úměrným množstvím benzínu. Mísící stojany a služby mnoha neochotných čerpadlářů dávkujících pofidérní poměr oleje pofidérního původu nelze ze zkušeností doporučit. U motorů vybavených přívěrou ve výfuku je třeba používat výhradně syntetických olejů, protože sebelepší minerální olej může vytvářet úsady a vyřadit tak přívěru z provozu.


Oleje převodové

Výkonnostní třídy: podle kvality a stupně aditivace GL 1 až GL 5


viskozitní třídy SAE
zimní70W - 75W - 80W - 85W
letní90 - 140 - 250
širokorozsahovénapř.75W90

Kardanové převody s hypoidním soukolím mívají většinou olej 80W90, GL - 5.


Převodovky dvoudobých motorů s mokrou spojkou: nejlepší výsledky vykazují speciální motocyklové převodové oleje s aspektem na mokrou spojku. Jsou to lehkoběžné oleje s přísadami proti zalepení lamel a obsahují modifikátor tření. Olej syntetický je vhodné použít hlavně na ocelové lamely, které jej tolik nezahušťují otěrem.


Oleje tlumičové

Jsou to vysocekvalitní silně aditivované hydraulické oleje k dosažení následujících vlastností:

 • vysoký viskozitní index (nesmí měnit viskozitu v závislosti na teplotě a zachovat stejnou charakteristiku tlumení před jízdou i po jízdě)
 • dobré mazací schopnosti (ochrana součástí před opotřebením)
 • ochrana proti korozi, oxidaci, pěnivosti

Přední teleskopické vidlice: - je třeba dodržovat předepsané množství náplně a viskozitu, kterou výrobce motocyklu doporučuje. Také většina obchodníků s olejem těmito informacemi disponuje. U opotřebovaných vidlic je možné použít viskozitu o stupeň hustší.


viskozitní třídy tlumičových olejů (SAE) 356,57,5101520
mezinárodně uznávané kódování 000011234

Zadní centrální jednotky prakticky nelze svépomocí opravovat ani udržovat. Bývají pod vysokým tlakem stlačeného dusíku a vzhledem k jejich namáhání vyžadují ty nejkvalitnější syntetické tlumičové oleje, které vyrábí jen několik málo firem na světě. Jsou to firmy, které se zabývají výrobou a laděním tlumičů a pérování (WP, Ohlins, Kayaba) nebo olejáři, kteří se zabývají především speciálními oleji pro závodní použití.


Praktické rady: tlumičové oleje, hlavně do předních teleskopů, by se měly pravidelně vyměňovat, protože pohlcují otěr a časem se mění jeho viskozitní vlastnosti.


Oleje na vzduchové filtry

Některé motocykly jsou vybaveny pěnovým (molitanovým) vzduchovým filtrem, který se pere ve vodě za pomocí speciální kapaliny, která rozpouští mastnoty a uvolňuje nečistoty. Potom se nasytí olejem určeným na tyto filtry. Tyto oleje by neměli stékat a mají zabránit vniknutí vody do sání. Důležité upozornění: s čerstvě ošetřeným filtrem nestartujte motor! Těkavé složky z oleje by mohli způsobit vznětové hoření motoru, proto počkejte asi 20 minut.


Mazání řetězů

O - ring (O - kroužkové) řetězy neboli řetězy se stálou vnitřní náplní maziva se ošetřují speciálním mazivem ve spreji, který zajišťuje čištění, mazání i konzervaci. Tyto řetězy se nesmí čistit technickým benzínem ani podobnými rozpouštědly, aby se neporušily pryžové těsnící kroužky! Nejlépe je řetěz namazat po jízdě, když je řetěz zahřátý, a stříkat na vnitřní partie řetězu (mezi ozubenými koly). Kvalitní sprej vytvoří lepivý film, aby odstředivou silou neodlétal. Klasický řetěz lze mazat také sprejem, ale ideální je k tomu určené tavitelné plastické mazivo. Tento výrobek obsahuje grafit a prodává se přímo v plechovce, která se postaví na vařič, očištěný řetěz se stočí, krátce povaří a otře se nebo se nechá okapat. Nevýhodou je demontáž a montáž řetězu.


Závěrem

Při výběru značky a typu oleje nelze ani při porovnání výkonnostních tříd a cen jednoznačně určit přímou úměru kvality. Za úvahu ovšem stojí zvážit ukazatele jako je rozsah motocyklového sortimentu, nabídka skutečně motocyklových specialit a praktické používání výrobků v závodním motorsportu, což jsou vlastně nejlepší zkušebny a laboratoře olejů. To by měli být od výrobce oleje dostatečné důkazy kvality a seriózního přístupu k zákazníkovi.


Kdo maže, ten jede aneb na oleji neušetříš

Stará česká přísloví, která se utvářela a utvářejí po generace, se bezpochyb zakládají na pravdě. Dovolil bych si ještě doplnit a upřesnit: typ oleje použijte vždy pouze k účelu, ke kterému je určen. Jedině tak Vám bude dobře sloužit a plnit svoji funkci.


Tento článek by Vám měl usnadnit, jaký typ oleje správně zvolit, abyste svůj motocykl mazali kvalitně a přitom hospodárně. A řeč bude výhradně o motocyklech pro motokros a enduro.


Motor - klikové ústrojí

je mazáno směsí, tzn. olej se přidává do benzínu v určitém poměru.


 • Pravidlo č.1 Používejte olej vysoké viskozity (SAE 50), lidově řečeno hustý olej (např. DENICOL SYN 100 nebo DENICOL S2 COMPETITION, 1:50). Pro moderní stroje s výfukovou přívěrou používejte olej 100% syntetický, pro starší motory (osmdesátá léta) postačí olej synteticky posílený nebo kvalitní minerální. Syntetika zajišťuje dokonalejší mazání, nekarbonuje, nezanáší výfuk. Používat předředěný olej, který je pro oddělené mazání, není správné.

 • Pravidlo č.2 Olej odměřujte odměrným válcem. Měrka na láhvi je nepřesná.

Převodovka

 • Pravidlo č.3 Používejte speciální lehkoběžné převodové oleje pro dvoudobé motory s mokrou spojkou (např. DENICOL TRANS SPECIAL). Jenom tyto oleje obsahují tlakové přísady na převody a přísady na spojku v olejové lázni.

 • Pravidlo č.4 Pro malé kubatury (do 125 ccm) používejte oleje s nižší viskozitou (řidší) - SAE 10, SAE 10/15, pro větší obsahy používejte oleje s vyšší viskozitou (hustší) - SAE 10/40, 15/40. Pro chladnější počasí používejte "řidší" oleje - SAE 10, SAE 10/15, pro teplejší počasí používejte "hustší" oleje - SAE 10/40, 15/40.

 • Pravidlo č.5 Na spojku s hliníkovými lamelami, které velmi špiní olej, používejte minerální olej (SAE 10/15, 15/40) s častým výměnným intervalem (1-3 závody). Na spojku s ocelovými lamelami použijte olej syntetický (SAE 10, 10W40) a výměnný interval můžete výrazně prodloužit.

 • Pravidlo č.6 Pro mazání převodovky nepoužívejte motorový olej. Teorie s vadným simeringem na klice a následném zadření je v dnešní době překonaná.

Vzduchový filtr

se napustí speciálním olejem, aby se posílila účinnost tohoto filtru. Kvalitní olej (např. DENICOL AIR FILTER FLUID) nesmí stékat a nepustí prach ani vodu do sání. Použitý filtr se vyčistí speciálním šampónem (např. DENICOL FILTER CLEANER) a vodou. Malým množstvím šamponu rozpustíme nečistoty a potom filtr vypereme pod tekoucí, nejlépe vlažnou, vodou. Nechat vyschnout, neždímat kroucením! Suchý filtr opět napustit olejem.


 • Pravidlo č.7 Na čištění filtru nepoužívejte technický benzín! Je velmi agresivní a může rozpustit lepený spoj nebo narušit strukturu pěnového filtru.

Přední teleskopická vidlice

se plní vysoce kvalitním tlumičovým olejem (např. DENICOL FORK FLUID). Jeho kvalita spočívá ve vysokém viskozitním indexu (aby se "hustota" oleje neměnila v závislosti na teplotě, tzn. aby se pérování chovalo stejně před i po závodě), minimální pěnivosti a musí součástky chránit proti otěru a korozi. Solidní olejářské firmy úzce spolupracují s výrobci motocyklů a pérování a nabízejí široké spektrum přesně stanovených viskozitních tříd (SAE 3 - 5 - 6,5 - 7,5 - 10 - 15 - 20).


 • Pravidlo č.8 Mísit tlumičové oleje - nízkou viskozitu s vysokou na požadovanou hustotu - je v domácích podmínkách velmi nepřesné a neprofesionální. Některé modely HONDA a SUZUKI jsou opatřeny dvoukomorovými vidlicemi SHOWA, které se plní speciálním olejem (originál SHOWA nebo DENICOL TCF FORKFLUID). Výměnu tlumičového oleje provádějte dle servisního manuálu (zpravidla po 10 hodinách jízdy). Gufera předních vidlic naplňte silikonovým nebo jiným tukem (např. DENICOL BICYCLES GREASE).

Zadní centrální pružící jednotka

se plní speciálním tlumičovým olejem (např. DENICOL HVI SUSPENSION FLUID) s ultravysokým viskozitním indexem (VI přes 400) a dusíkem na vysoký tlak.


Řetěz

O-ring se ošetřuje speciálním sprejem na řetězy (např. DENICOL CHAIN LUBRICANT). Tento sprej zajišťuje čištění, mazání i konzervaci řetězu. Sprej nesmí z řetězu odlétávat a nesmí na sebe balit prach.


 • Pravidlo č.9 Nejdokonalejší ošetření řetězu bez O-kroužků je vyvařit jej ve speciálním tuku s obsahem grafitu (např. DENICOL CHAIN GREASE) a mezi závody přimazat výše zmíněným sprejem.

Kapalinové brzdy

se plní brzdovou kapalinou. Rozlišujeme normu DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1. Vyberte takovou, která je předepsána na nalévacím víčku. K odmašťování brzdových kotoučů použijte odmašťovač ve spreji (např. DENICOL QUICK CLEANER). S ním lze čistit i karburátor, svíčku a elektrokontakty.


Kapalinovou spojku

naplňte dle předpisu výrobce. Některé modely požadují hydraulický olej SAE 10. V tomto případě můžete použít DENICOL FORKFLUID SAE 10.


Chladící systém

vyžaduje chladící kapalinu (např. DENICOL COOLING LIQUID). Tato kapalina má výrazné chladící účinky než běžná voda, maže vodní čerpadlo, neodpařuje se, brání korozi a usazování vodního kamene. Chrání hliník i hořčíkové slitiny.


 • Pravidlo č.10 Nepoužívejte proto běžnou ani destilovanou vodu. Převážná většina chladících kapalin na trhu je na bázi monoetylenglykolu a jsou vzájemně mísitelné. Výměnu proveďte, až když kapalina začně hnědnout, to je přibližně po pěti letech.

Mytí motocyklu

většina z nás provádí pomocí vysokotlakého čistícího zařízení ("Wapkou"), přestože to výrobci motocyklů nedoporučují. Když už se tak děje, alespoň se vyhýbejte ložiskům a podvozek by se měl častěji mazat. Jmenovitě pákový mechanismus zadní vidlice, ložiska v kolech a na krku řízení (např. DENICOL MOTO GREASE nebo DENICOL MULTI MOLY).


 • Tip pro Vás! Motocykl bude vypadat jako nový, když se umyje šamponem DENICOL BIO MOTO WASH a pak ošetří ochranným filmem ve spreji DENICOL GLITTER SPRAY. Zmíněný šampon perfektně myje mastnoty na motoru, bláto i holandský písek. GLITTER SPRAY oživuje barvy, odpuzuje vodu, vytváří na povrchu nelepivý film, zabraňuje usazování nečistot a naopak snadněji se myje.

Lanka a bowdeny

je třeba pravidelně mazat přípravkem ve spreji (např. DENICOL CABLE SPRAY). Na páčky, stupačky a další pohyblivé díly použijte DENICOL MULTI USER 101 s obsahem teflonu®.